Witaj na stronie Polskiej Misji Katolickiej, dziś jest 25 June 2018 roku
  • Budowa Domu Katolickiego

    Budowa Domu Katolickiego

    Budowa nowego Domu Katolickiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie czytaj więcej

Budowa nowego Domu Katolickiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie

W roku 2012 Arcybiskupstwo w Paderborn zatwierdziło plan budowy nowego Domu Katolickiego (Rhenische Str. 176). Arcybiskupstwo Paderborn przeznaczyło na ten cel 1,5 mln.€. Wkład własny Polskiej Misji Katolickiej wynosi 700.000,00 €. Do tej pory uzbieraliśmy – dzięki Waszej pomocy – 100.000,00 €. Rozbiórka starego Domu Katolickiego i budowa nowego nie rozpocznie się dopóki nie uzbieramy naszego wkładu własnego.

Dlatego zwracam się do Was – Drodzy Rodacy – z prośbą o wsparcie finansowe i duchowe tego projektu. Nie jest to łatwe zadanie, ale ufamy, że z Bożą pomocą osiągniemy cel. „Bóg, który rozpoczął to dobre dzieło, doprowadzi je do końca”.

 Osoby, które złożą ofiarę (Spende) na budowę domu parafialnego mogą otrzymać pokwitowanie dla Urzędu Skarbowego, czyli Spendequittung. W tym celu potrzebne potrzebne są następujące dane: nazwisko i imię darczyńcy oraz jego dokładny adres.

Numer konta, na które można dokonywać wpłat:

 

DE18440501990911007118

BIC: DORTDE33XXX

Sparkasse Dortmund

 

Ofiary mozna również składać w kopercie w zakrystii, do koszyka lub w biurze parafilanym.

Już teraz składam Wam wszystkim serdeczne Bóg zapłać cytując słowa księdza kardynała Stefana Wyszyńksiego „Nigdy Bóg tego nie zuboży, kto na Kościół łoży”.

 

Widok na stronę zachodnią nowego Domu Katolickiego.

Makieta architektoniczna z modelem Domu Katolickiego.