Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

AKTUALNOŚCI

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę

w Polskiej Misji Katolickiej

Kościół św. Anny DORTMUND – godz. od 10.00 do 14.00

Kościół św. Norberta WERL – godz. 11.00

Kościół św. Franciszka WITTEN – godz. 11.00

Kościół św. Józefa HAGEN – godz. 12.30

Kościół Świętego Ducha ISERLOHN – godz. 13.30

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

W sobotę 19.03.2022 w godz. od 10.00 do 18.00 w Domu Katolickim kościoła Hl.
    Geist w Dortmundzie odbędzie się jednodniowy kurs przedmałżeński. Do
    uczestnictwa zapraszamy wszystkie pary przygotowujące się do sakramentu
    małżeństwa. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania przepisów
    sanitarnych, tzw. 3G - tz. – muszą być zaszczepieni lub przetestowani albo
    wyleczeni.

UWAGA! Na kurs przedmałżeński należy się zapisać!

b bn 2021Program na rekolekcje adwentowe i okres świąt Bożego Narodzenia w roku 2021.
Aby obejrzeć lub pobrać biuletyn, prosimy kliknąć na zdjęcie.

 

W sobotę 20.11.2021 w godz. od 10.00 do 18.00 w Domu Katolickim kościoła Hl. Geist
    w Dortmundzie odbędzie się jednodniowy kurs przedmałżeński. Do uczestnictwa
    zapraszamy wszystkie pary przygotowujące się do sakramentu małżeństwa. Wszyscy
    uczestnicy zobowiązani są do zachowania przepisów sanitarnych, tzw. 3G - tz. – muszą
    być zaszczepieni lub przetestowani albo wyleczeni.

+ śp. Ks. Biskup Edward Janiak

TKD 4470b

W dniu 23.09.2021 po długiej i ciężkiej chorobie w szpitalu we Wrocławiu zmarł Ks. Biskup Edward Janiak, były Proboszcz PMK w Dortmundzie.

TKD_4380a.JPG

Urodzony 14 siepnia 1952 r. w Malczycach jako syn Stanisława i Janiny (z d. Zmysłowska). Maturę zdobył w 1971 r. w Technikum Przemysłu Leśnego w Sobieszowie. Przez dwa lata studiował w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Studia Teologiczne odbył w Seminarium  Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abpa H. Gulbinowicza w 1979 r. W latach 1979-1983 był wikariuszem i katechetą w Oleśnicy Śląskiej. Następnie wyjechał na dalsze studia do Rzymu, gdzie w 1986 r. na Uniwersytecie św. Tomasza uzyskał doktorat z teologii moralnej. Po studiach doktoranckich w Rzymie został skierowany do PMK w Dortmundzie, gdzie przez rok pracował w duszpasterstwie polonijnym. Po powrocie do archidiecezji został dyrektorem administracyjnym Seminarium Duchownego i wicedyrektorem referatu ds. dobroczynności oraz dyrektorem „Caritasu” diecezjalnego. Od 1988 r. jako adiunkt PWT prowadził wykłady z teologii moralnej.

W 1996 r. został biskupem pomocniczym w archidiecezji wrocławskiej, a w 2012 r. Benedykt XVI ogłosił go biskupem kaliskim.

TKD 4538a

W księdze pamiątkowej PMK Dortmund zachował się wpis biskupa. Otwiera go sentencja „Miłość wzrasta w miarę udzielania się innym”, a pod nią słowa: „Z radością i wdzięcznością mogłem stanąć ponownie przy Ołtarzu Pańskim, tym razem w kościele św. Anny. Po dziesięciu latach łatwo zauważyć, jak wiele zostało tutaj dokonane. Bogu niech będą dzięki, a księdzu Prałatowi Ryszardowi gratuluję i z serca błogosławię”. Podpisano bp Edward Janiak, były proboszcz na Evingu.

Ks. biskup wiele pamięta z tej swojej drogi przez Dortmund i jego okolice. Pamięta zdarzenia trudne, bolesne i zabawne, ale komentarz, jakimi je obdarza, świadczy, że wszystkie traktował z uwagą doświadczenia, z którego owoce spożytkowuje w dalszej pracy. Ma wyjątkowy dar zapamiętywania ludzi i natychmiast łączy ich z sytuacjami, w jakich ich już spotykał. W roku 2007 ks. bp Edward Janiak otrzymał status pokrzywdzonego przez SB.

TKD 4565b

Dobry Jezu, a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie.

W terminie 14.06. – 14.07.2021 przy kościele św. Anny w Dortmundzie (Rheinische Str.) trwają prace remontowe przy torach tramwajowych. W związku z tym występują utrudnienia komunikacyjne przy kościele. Dojazd do kościoła możliwy jest od strony dzielnicy Dorstfeld oraz od Lange Str. Od centrum miasta dojechać można do Huckarder Str. (na wysopkości przystanku tramwajowego Ofenstr. ok. 100 m od kościoła).