Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

+ śp. Ks. Biskup Edward Janiak

TKD 4470b

W dniu 23.09.2021 po długiej i ciężkiej chorobie w szpitalu we Wrocławiu zmarł Ks. Biskup Edward Janiak, były Proboszcz PMK w Dortmundzie.

TKD_4380a.JPG

Urodzony 14 siepnia 1952 r. w Malczycach jako syn Stanisława i Janiny (z d. Zmysłowska). Maturę zdobył w 1971 r. w Technikum Przemysłu Leśnego w Sobieszowie. Przez dwa lata studiował w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Studia Teologiczne odbył w Seminarium  Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abpa H. Gulbinowicza w 1979 r. W latach 1979-1983 był wikariuszem i katechetą w Oleśnicy Śląskiej. Następnie wyjechał na dalsze studia do Rzymu, gdzie w 1986 r. na Uniwersytecie św. Tomasza uzyskał doktorat z teologii moralnej. Po studiach doktoranckich w Rzymie został skierowany do PMK w Dortmundzie, gdzie przez rok pracował w duszpasterstwie polonijnym. Po powrocie do archidiecezji został dyrektorem administracyjnym Seminarium Duchownego i wicedyrektorem referatu ds. dobroczynności oraz dyrektorem „Caritasu” diecezjalnego. Od 1988 r. jako adiunkt PWT prowadził wykłady z teologii moralnej.

W 1996 r. został biskupem pomocniczym w archidiecezji wrocławskiej, a w 2012 r. Benedykt XVI ogłosił go biskupem kaliskim.

TKD 4538a

W księdze pamiątkowej PMK Dortmund zachował się wpis biskupa. Otwiera go sentencja „Miłość wzrasta w miarę udzielania się innym”, a pod nią słowa: „Z radością i wdzięcznością mogłem stanąć ponownie przy Ołtarzu Pańskim, tym razem w kościele św. Anny. Po dziesięciu latach łatwo zauważyć, jak wiele zostało tutaj dokonane. Bogu niech będą dzięki, a księdzu Prałatowi Ryszardowi gratuluję i z serca błogosławię”. Podpisano bp Edward Janiak, były proboszcz na Evingu.

Ks. biskup wiele pamięta z tej swojej drogi przez Dortmund i jego okolice. Pamięta zdarzenia trudne, bolesne i zabawne, ale komentarz, jakimi je obdarza, świadczy, że wszystkie traktował z uwagą doświadczenia, z którego owoce spożytkowuje w dalszej pracy. Ma wyjątkowy dar zapamiętywania ludzi i natychmiast łączy ich z sytuacjami, w jakich ich już spotykał. W roku 2007 ks. bp Edward Janiak otrzymał status pokrzywdzonego przez SB.

TKD 4565b

Dobry Jezu, a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie.