Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Polska Misja Katolicka w Dortmundzie korzysta od roku 1997 z budynków parafii św. Anny przy Rheinische Str. 174. W skład tego kompleksu wchodzą: kościół parafialny św. Anny, budynki mieszkalne i biurowe oraz Dom Katolicki, który jest miejscem spotkań różnych grup parafialnych oraz nauki j. polskiego i religii.

W związku z tym, że wymaga on modernizacji i dostosowania do aktualnych norm, którym podlegają budynki użyteczności publicznej, przed kilkoma laty powstał problem jego dalszego funkcjonowania. Ostatecznie po wielu konsultacjach Arcybiskupstwo w Paderborn podjęło decyzję o budowie nowego obiektu. Remont starego obiektu byłby nieopłacalny. Kuria Arcybiskupia w Paderborn przeznaczyła na ten cel 1,5 mln €. Wkład własny Polskiej Misji Katolickiej wynosi 700 tyś. €. Kościelne władze niemieckie zobowiązały się ponadto do współfinansowania naszego wkładu – do każdego 1 €, które zbierzemy, otrzymamy 1 € od Kościoła niemieckiego. Obecnie zebraliśmy ok. 340 tyś. €.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy rozumieją, jak ważna jest ta inwestycja dla dobrego funkcjonowania PMK w Dormundzie. Dom Katolicki jest niezbędny do należytego funkcjonowania naszej Misji, jako miejsca spotkań chóru, zespołów muzycznych, scholi dziecięcej, grup modlitewnych, zespołu folklorystycznego „Wisełka”, Koła Przyjaciół Radia Maryja, grupy samopomocy abstynentom. Jest miejscem, które zapewnia nauczanie języka polskiego i religii dla ponad 100 uczniów w bieżącym roku szkolnym. Umożliwia sprawne funkcjonowanie poradnictwa prawnego, rodzinnego, psychologicznego, pomocy socjalnej, imprez kulturalnych, rozmaitych prelekcji i spotkań. Dzięki temu mamy niezależność od lokalnego duszpasterstwa niemieckiego, czym cieszy się niewiele polskich parafii w Niemczech.

Wszystkim więc dobroczyńcom serdecznie dziękuję za ofiary składane na tacę w każdą I niedzielę miesiąca, za nabywanie cegiełek i za wszelkie indywidualne wpłaty.

Osoby, które złożą ofiarę (Spende) na budowę domu parafialnego mogą otrzymać pokwitowanie dla Urzędu Skarbowego, czyli Spendequittung. W tym celu potrzebne są następujące dane:

Nazwisko i imię darczyńcy oraz jego dokładny adres.
Numer konta, na które można dokonywać wpłat:
Nazwa: Polnische Kath. Mission
DE 18440501990911007118
BIC : DO RTDE 33XXX
Sparkasse Dortmund

Za wszystkich ofiarodawców modlimy się podczas Mszy św. w I niedzielę miesiąca. Bóg zapłać za każdą pomoc.

Ks. Proboszcz Bartłomiej Ilków